Hồng trà cổ thụ Đại Ngàn

Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 105.000 ₫.

Hồng trà cổ thụ Đại Ngàn là một loại trà cao cấp được sản xuất từ lá trà cổ thụ, tức là từ các cây trà đã trưởng thành từ nhiều năm trước đây.